Foreldre kontakter

Årskull Lag Namn Telefon E-Post
J 03 Mini Kari Sivertsen 996 49 962 kari.sivertsen@incgruppen.no
G 03 Mini Bjørn Wefring bmw@mestersalg.no
JG 02 Mini Ole Bernt Solheim 404 02 013 olebernt@norwell.no
JG 01 Mini Eva E. Orheim 901 52 220 evaorh@online.no
G 00 G 11
J 00 J 11 Leni Olsbø 416 97 724 leni.nyvoll.olsbo@incgruppen.no
Merete Haarklau 948 12 150 merete.haarklau@inc.sf.no
G 99 G 12 Åge Frøyen 911 03 320 aa-froe@online.no
Katrine Heggø katrine.heggo@kriminalomsorg.no
J 99 J 12 Heidi Heimset 905 23 762 heimseth@googlemail.com
J 98 J 13 Anne Merete Ødven annem.odven@gmail.com
Olav Hatlemark olav.hatlemark@firdaposten.no
G 97/98 G 14 Kari Sivertsen 996 49 962 kari.sivertsen@incgruppen.no
G 96 G 16 Trine Vokuhl 917 42 035 trinevok@gmail.com.
J 97 J 14 Viggo Heimtun 932 48 173 fam.heimtun@bluezone.no
Tove Rindheim rindhei@online.no
G 95/96 G 16 Trine Vokuhl 91742035 trinevok@gmail.com
J 94/95 Dame 4 div Birte Solheim 482 37 694 aart-v@online.no
Ballb Dame 5 div Elisabeth Aven 91700099
3.Div H Bjørn Wefring bmw@mestersalg.no

VELKOMMEN SOM LAGKONTAKT.

Lagkontaktene er bindeledd mellom foreldrene /spilleren og treneren/laget, og styret i handballgruppa. Oppgavene til lagkontaktene er viktige for at laget og klubben skal fungere best mulig. Vi anbefaler at det er to lagkontakter, og at disse overlapper hverandre, slik at informasjonen og arbeidet videreføres fra en sesong til en annen.

Vi har laget en huskeliste over oppgavene til lagkontaktene:

 1. Samarbeide med treneren og få oversikt over spillerne på laget med fødselsdato, telefon nr. til spilleren og navn, telefon og mailadresse til foresatte.

 2. Utarbeide kjøreplan og fordele kjøring for seriekamper på bortebane. Kampoppsett finner dere på handball.no under resultater og terminlister i venstre meny. Vi spiller i regionserien. Lagene i Region vest er delt i soner (1 og 2).
  Beregn kjøretid og oppmøte til kampene. Husk at spillerne trenger tid til oppvarming når de kommer frem. Ha fokus på god kjørekultur og sikkerhet – styrk lagfølelsen.

 3. Styre og planlegge lagets økonomi.

 4. Utarbeide plan med fordeling av dugnadsarbeid i kiosk, sekretariat og Fair-play vert, når laget har arrangøransvar. Kvar årsklasse må påregne slikt ansvar 1 – 2 ganger i sesongen. Dato for lagets ansvar finner dere på sidene her. Det innebærer at dere må sjekke handball.no sine sider for Florø – SK som arrangøransvarlig, og beregne folk til arbeidet i kiosk og sekretariat utifra kampoppsettet på handball.no, den aktuelle dagen. Instruks for arbeidet i kiosk og sekretariat finner dere også på heimesida vår. Som lagkontakt må en videreformidle informasjon om prosedyrene til de som startar og avsluttar arrangementet.

 5. Delta på informasjonsmøte vedrørande Vestkystcup, videreformidle informasjon til foreldre og fordele ansvar til dei. Videre skal dere fordele/koordinere annen dugnad for klubben/laget.

 6. Hjelpe til/bidra til å oppdatere laget sin side på heimesida vår med relevant info, i samarbeid med trener.

 7. Avholde foreldremøter med informasjon og valg av nye lagkontakter. Kontakt trener for hjelp til gjennomføring.

 8. Informere foreldrene om lisensplikt (ved fylte 13 år) og fordele forbundets lodd på spilleren.

 9. Arrangere sosiale arrangement for laget om ønskelig, og påmelding og organisering av Cup`er laget vil delta på.